Yleisötapahtumien järjestelyt


Yksi iso ero Suomen ja Amerikan pelastustoimessa on yleisötapahtumien järjestelyt. Oli mielenkiintoista käydä katsastamassa maailman suurimman venenäyttelyn alue. 58. kerran järjestetty International Boat Show oli mittakaavassaan älytön! Rahvaalle oli oma osionsa hallissa, jossa veneiden hinnat olivat "inhimillisesti" vain kuusinumeroisia.

Boat Show aluekartta

Systeemi on tehty kaupungin päätöksellä tapahtuman järjestäjälle varsin yksinkertaiseksi: Jos haluat kaupungissä järjestää tapahtuman, niin maksat turvallisuusjärjestelyistä palo- ja poliisilaitokselle! Ft. Lauderdalen palolaitoksella kyse ei ole rahastuksesta ja kustannukset tuntuvat ihan reiluilta, koska kokonaisuudesta jää vuositasolla viivan alle noin 60-70 t€.
Kalleimpien jahtien varustuksena mm. helikopteri

Suomessa homma on kirjattu Pelastuslakiin (379/2011) ja tapahtuman turvallisuusjärjestelyt pohjautuvat vaarojen ja riskien arviointiin. Vastuu turvallisuusjärjestelyistä on tapahtuman järjestäjällä ja Pelastuslaitos kohdentaa tapahtumiin valvontaa, jolla varmistetaan/hyväksytään riittävät järjestelyt. Pelastuslaitos voi omatoimisesti korottaa valmiuttaan kohonneen riskin johdosta, mutta kaupallista kilpailevaa toimintaa pelastuslaitos ei yleisötapahtumien osalta tarjoa. Ft. Lauderdalessa Yleistotapahtumien raja kulkee 500 ihmisessä ja tälläisiä häppeningejä on vuodessa noin 240 kappaletta. Jokaiseen näistä lähtee palolaitokselta vähintään yksi ambulanssi (rescue) kahdella palomiehellä ja valmiutta nostetaan yhdellä ambulanssilla per 5000 ihmistä. Yli 5000 ihmisen tapahtumiin nimetään vähintään yksi tapahtumasta vastaava päällystön edustaja. Tapahtuman luonteesta, resursseista ja erityisjärjestelyistä riippuen voidaan, harkintaan perustuen, tuota määrä lisätä. Päällystön edustaja nimetään vuosittain noin 50 tapahtumaan.Palolaitos rekrytoi tapahtumiin päivystäjät vapaaehtoisuuteen perustuen kiinteällä tuntikorvauksella. Heillä ei tiukasta työvuororytmityksestä huolimatta ole juuri ollu ongelmia päivystäjien rekrytoinnissa. Paikat on saatu täyteen niin jouluna kuin uutena vuotena, jos ei muuta niin uusimmat kaverit joustavat 😉

Chief Cool etsimässä uutta kalastusvenettä


Kommentit