Suomessakin käyttöön ISO-luokitus, CPSE-hyväksyntä tai vastaava arviointijärjestelmä?

Aiemmin kerroin, ettei palolaitos käytä tuota ISO9001-standardia, vaan palolaitosten pakollista ISO-luokitusta. The palopäällikön kanssa käydyn keskustelun jälkeen tämäkin maailma vähän avautuu. Tuo vakuutusyhtiöiden yhteenliittymän ylläpitämä ISO-luokitus on myös vapaaehtoinen ja monet palolaitoksen ovat luopuneet sen käytöstä suuren työmäärän vuoksi. Fort Lauderdalessa tuota käytetään nyt ja myös jatkossakin, koska sieltä saatavalla palolaitoksen luokituksella (1-10) voidaan vaikuttaa alueen rakennusten vakuutusmaksuihin alentavasti sekä taata halua yllä pitää ja kehittää korkeimman tason palolaitosta. Samoin vakuutuskassan kautta kertyy jokaiselle palolaitoksen työntekijälle eläkkeelle siirryttäessä kuitattava potti...tällä hetkellä noin 130 t$...😎


ISO-luokitus ei ole pelkästään riippuvainen palolaitoksen hyvyydestä, vaan vaikutusta on myös hätäkeskuksella, sammutusvesihuollolla ja palon ehkäisyllä. Enimmäispisteet ovat 105,5. Näistä pisteistä Palolaitoksen suora osuus on 0-50, Hätäkeskuksen 0-10, Sammutusvesihuollon 0-40 ja Riskienhallinnan 0-5,5. pistettä Ykköstason hyväksyntä tarkoittaa useiden eri alakohtien arvioinnin jälkeen yli 90 pisteen kokonaisuutta. Lisää ISOn sivuilta.

Toisena arviointijärjestelmänä Fort Lauderdalen palolaitos käyttää CPSE Techinal Advisor Programia. Palopäällikkö kertoi heidän halunneen saavuttaa tuon hyväksynnän jo 2000-luvun alussa, mutta ennen vuotta 2014 siihen ei ollut riittävästi halua ja resursseja. Hän ja kaupunginjohtaja sopivat asiasta, jonka jälkeen noin 18kk ajan 1,5 henkilötyövuotta oli kohdennettuna ohjelman läpi vientiin. Hyvä ISO-luokitus on kuulemma helpommin saavutettavissa kuin CPSE-hyväksyntä. Hyväksyntä on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Tällä hetkelllä FLFR:ssa ponnistellaan ja tehdään kehitystyötä, jotta CPSE-hyväksyntä saavutetaan myös 2020.

"Raamattu"

Nämä yllä lyhyesti esitetyt ohjelmat ovat merkityksellinen selkänoja palopäällikkölle palolaitoksen kehittämisessä! Mitä pienempi ISO-luokitus niin sitä pienemmät vakuutusmaksut alueella, joten tätä kautta pakollisesta pahasta ja kuluerästä on saatavissa myös suoraa taloudellista hyötyä. Turvallisuus ei ole käsinkosketeltava asia vaan mielestäni puhutaan turvallisuudentunteesta. Tämä tunne pitäisi kyetä muuttamaan rahoitukseksi, resursseiksi ja toimiksi, jotta kyettäisiin edes hitusen kaventamaan tilaa jälkiviisastelulta. Turvallisuustoimijoihin panostaminen tuntuu liian usein olevan pakollista pahaa ja rahan hukkaamista siihen asti kun sattuu jotakin isompaa tai riittävän lähelle vaikutusvaltaisia ihmisiä. Amerikan veljet ovat kyenneet tämän turvallisuudentunteen muuttamaan myös rahoitukseksi toimialalle, ainakin Fort Lauderdalessa.

Tervetuloa Keskuspaloasemalle!

20 vuoden aikana FLFR:n henkilöstöresursseja ei ole kyetty tarpeesta huolimatta lisäämään ennen kuin CPSE-prosessissa epäkohta nousi esille. Tämän myötä palolaitos sai, kaksi vuotta sitten, kuusi palomiestä lisää. Samoin koulutusyksikköön hankittiin oma sammutusauto. Pelkkien puheiden, mielipiteiden ja näkemysten tueksi palopäälliköllä on käytettävissään yksityiskohtaiten kriteeristö palolaitoksen kehittämiseksi parhaalle tunnetulle tasolle 💪


Kommentit